Prezentul regulament reprezintă stabilirea condițiilor de desfășurare a lecțiilor de muzică pe care Prestatorul se obligă să le furnizeze Beneficiarului. Toate activitățile educaționale se vor desfășura la locația prestatorului sau online. Lecțiile de pian se vor desfășura sub forma unui abonament lunar de 4 (patru) sau 8 (opt) ședințe, cu frecvență de o lecție sau două pe săptămână, valabil 30 de zile calendaristice de la data efectuării primei ședințe. Scopul abonamentelor este de a stabili frecvența de studiu, astfel încât fiecare Beneficiar să aibă un interval orar rezervat pe parcursul unui an școlar calendaristic.

Fiecare ședință durează 50 de minute. Plata abonamentului se va face anticipat, la momentul efectuării primei ședințe din abonament, în funcție de numărul de ședințe solicitate de către Beneficiar, cu scopul rezervării intervalelor orare prestabilite între Prestator și Beneficiar. Plata abonamentelor este nereturnabilă. Plata se va efectua prin transfer bancar, în baza emiterii unui document fiscal (factură) de către Prestator, în numele Beneficiarului. În cazul în care plata nu va fi efectuată la momentul efectuării primei ședințe din abonament, rezervarea intervalului orar se anulează.

Fiecare participare la curs va fi confirmată cu o zi înainte. În cazul confirmării prezenței, aceasta se va valida în orarul profesorului. În cazul în care Beneficiarul întârzie la curs, întârzierea se face pe timpul său iar acest fapt nu va decala sub nicio forma orarul profesorului. În caz de confirmare a prezenței și neprezentare, ședința se consideră efectuată.

În situația în care Beneficiarul nu reușește să onoreze programul prestabilit, lecțiile se pot reprograma în limita intervalelor disponibile, în decursul celor 30 de zile de abonament. În situația în care Beneficiarul nu reușește să efectueze toate ședințele în decursul celor 30 de zile de valabilitate a abonamentului, acestea nu se vor putea reporta la următorul abonament.

500lei
900lei